Manşon Nedir? Kullanım Alanları?

Manşon Nedir? Kullanım Alanları?

Manşon Kullanım Alanları?

Hidrolik sistemlerde boruların birbirleri arasındaki bağlantıyı kuran tesisat araçlarına manşon adı verilir. Manşon, boruların ya da tüplerin birbirine kaynaklı, kaynaksız ya da lehim kullanılarak bağlanmasını sağlar. 

Özellikle boru tesisatlarında kullanılan manşon büyük bir ustalık ve deneyime ihtiyaç olmadan kolayca kullanılabilir. Manşon ve boru kullanıldığı tesisatın çeşidine ve hedefine göre birbirine kaynakla birleşebilir. Bunun yanı sıra manşon ve boru uçları karşılıklı olarak dişli bir yapıdaysa birleşme sağlanabilir. 

Bir tesisatta boru bağlantısı ile transfer sağlanırken farklı uzunluklarda boru kullanmanız gerekir. Sadece bir boru yetmediğinde bir başka boru ilave ederek bağlantıyı sağlayabilirsiniz. İşte, bu bağlantıyı yaparken manşon kullanmanız gerekir. Özellikle boru tesisatlarında kullanılan manşon büyük bir ustalık ve deneyime ihtiyaç olmadan kolayca kullanılabilir. Manşon ve boru kullanıldığı tesisatın çeşidine ve hedefine göre birbirine kaynakla birleşebilir. Bunun yanı sıra manşon ve boru uçları karşılıklı olarak dişli bir yapıdaysa birleşme sağlanabilir. 

Kaç Çeşit Manşon Vardır? 

Manşon çeşitleri kullanılacağı yerin özelliklerine göre farklı materyallerden üretilir. Bunun yanı sıra içten dişli ya da kaynaklı olarak üretilen manşon çeşitleri de vardır. Manşon çeşitleri 3 kategoride incelenir: 

  • Redüksiyon Manşon: 

Birbirine bağlanması gereken boruların arasında çap farkı bulunduğunda kullanılan manşon çeşididir. Aynı çapta olmayan boruları bağlamak imkansız olduğundan boruları bağlamak için daralan tip yani redüksiyon manşon kullanılır. Manşonun büyük tarafına büyük çaptaki boru manşonun diğer tarafına ise küçük çaplı boru bağlanır. 

  • Soket Kaynaklı Manşon: 

Dişsiz boruları birbirine bağlayarak tesisatı sağlayan manşon çeşididir. Soket kaynaklı manşonlar da dişsizdir. Soket kaynaklı manşonlar içine giren boruyla argon veya başka bir kaynak modeliyle kaynak yapılır. 

  • Dişli Manşon

Tesisat yapılırken her iki tarafta bulunan aynı boruları bağlamak için kullanılan manşon çeşididir. Boruları bağlamak dişli manşon kullanıldığında boruların üzerine dışarıdan diş açılır ve tesisatın daha dayanıklı ve kullanışlı olması sağlanır. 

Birçok alanda kullanılan manşon işlemlerin daha kolay yapılmasını sağlayan tesisat araçlarından biridir. Ev tesisatlarında da kullanılan manşon çeşitleri özellikle ağır sanayide daha yüksek verim almak için tesisat sisteminin değişiminin yapıldığı alanlarda kullanılır. Boruların bağlantı noktalarının yenilenmesi sırasında değiştirilen manşonlar sayesinde hem zamandan kazanılır hem de maliyet düşer. Bunun yanı sıra manşon çeşitleri tesisatın yönünün değiştirilmesinde kullanılarak daha fazla masraf yapılmasını önler. 

Start typing and press Enter to search